Vaatteissa ja kengissä käytetty nahka on useimmiten lehmännahkaa, mutta raaka-aineena käytetään myös esimerkiksi sikoja, lampaita, vuohia ja poroja. Eniten nahkaa tuotetaan Aasiassa.

Lehmät elävät suurtiloilla, joissa tehomaatalous aiheuttaa eroosiota, vesistöjen rehevöitymistä ja vähentää luonnon monimuotoisuutta. Karjan kasvatuksessa syntyy metaania, joka on paljon hiilidioksidia pahempi ilmastonmuutosta edistävä kaasu. Lisäksi karja tarvitsee paljon rehua, jonka kasvattaminen edellyttää laajoja maa-alueita viljelyyn.

Karjankasvatus ja nahan käsittely vievät energiaa, ja näin myös välillisesti uusiutumattomia luonnonvaroja. Suurin osa nahasta tuotetaan paikoissa, joissa eläimiä ei kohdella eettisesti: niillä ei ole riittävästi tilaa, ne eivät saa käyttäytyä lajityypilliseen tapaan ja niitä kohdellaan epäinhimillisesti.

Nahan viimeistelyn eli parkitsemisen tarkoituksena on tehdä nahasta hyvin säilyvää ja kestävää. Yleisimmin nahka parkitaan kromilla, joka on myrkyllistä ja haitallista ympäristölle. Koska likavesien puhdistus voi olla lähes olematonta, nämä kemikaalit pääsevät saastuttamaan vesistöjä. Nahka on maatuva luonnonmateriaali, mutta nahan sisältämät parkitsemisaineet ja kemikaalit hidastavat merkittävästi maatumisprosessia.
Kromiparkitsemista ympäristöystävällisempi vaihtoehto on kasviparkitseminen, johon käytetään tanniineja sisältäviä kasvinosia. Kasviparkitseminen on kemiallista kromoparkitsemista hitaampi prosessi, joten se ei ole ainakaan vielä yleistynyt teollisuudessa.

Mitä valita?

Aito nahka nähdään ekologisena vaihtoehtona sen laadukkuuden ja pitkäikäisyyden tähden. Tuotannon epäekologisuus ja epäeettisyys ovat kuitenkin seikkoja, joita ei voi sivuuttaa. Kasviparkittu nahka on kromiparkittua parempi, muttei takaa muuten tuotannon ekologisuutta ja eettisyyttä. Jos haluat tuotteen aidosta nahasta, suosi esimerkiksi kierrätettyä nahkaa tai suomalaista poronnahkaa. Jos valitset tuotteen tekonahasta, suosi laadukkaita materiaaleja ja vastuullista tuotantoa. Kierrätetty nahka on uutta nahkaa vastuullisempi valinta.

Maailmalla on kehitteillä useita nahan korvikkeita, joita valmistetaan ekologisista, biohajoavista raaka-aineista, kuten sienistä. Valitse näitä korvaavia nahkavaihtoehtoja, kun niitä tulee saataville.

Jaa: