Olimme kuluttajia

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat tosiasioita, jota ei voi enää kieltää. Kulutuskulttuurin täytyy muuttua – tavalla tai toisella. Roope Mokan ja Aleksi Neuvosen luotsaama ryhmä on pohtinut skenaarioita, miltä maailmamme näyttää 15 vuoden kuluttua. Näistä pohdinnoista syntyi kirja Olimme kuluttajia.

Kirjassa valotetaan maanläheisin esimerkein tulevaisuudenkuvia, mitä vuonna 2023 teemme, miten liikumme, mitä harrastamme ja miten kulutamme. Jokaisessa skenaariossa toistuu tietyt teemat, päällimmäisenä energia- ja resurssikilpailu. Tosiasia on, että luonnonvarat ehtyvät ja energia tulee kallistumaan. Toinen asia on, miten me siihen suhtaudumme ja ennen kaikkea, mitä me tulemme tekemään sen eteen.

Vain säädökset ja lait eivät yksin riitä tekemään tarvittavan suurta muutosta, vaan tarvitaan perustavanlaatuinen ajattelutavan muutos. Niin kuluttajien ja poliitikkojen, valtioiden ja yritysten, kuin länsi- ja kehitysmaidenkin pitäisi herätä tähän uudenlaiseen ajattelutapaan. Tämä ei tapahdu hetkessä.

Kirjassa pohditaan, miten tämä muutos saadaan aikaan? Korostuuko yksilö vai toimimmeko yhteisöllisesti? Säännelläänkö kulutusta ylhäältäpäin vai valvommeko toinen toisiemme kulutusta?

Yksi hyvä huomio kirjassa on se, että on turha keskustella siitä, kenen vastuulla muutos on: kuluttajan vai päättäjän. Vastuu on molemmilla. Ei yksin kuluttajan valinnoilla muuteta maailmaa, mutteivät pelkät laitkaan kykene siihen. Poliitikot seuraavat kuluttajan valintoja. Kun tarpeeksi suuri joukko kuluttajia toimii tietyllä tavalla, uskaltaa poliitikko säätää lain, jolla saadaan loputkin toimimaan halutulla tavalla.

Eikä sovi unohtaa yrityksiä, joilla on tänä päivänä poliitikkojakin suurempi valta käsissään. Yksilöllä on erityisen tärkeä rooli nimenomaan yritysyhteisöissä. Mitä jos ihmiset eivät kävisi töissä vain töiden tekemisen takia, vaan töitä tekemällä he voisivat vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaamme?

Me pystymme aktiivisesti muuttamaan tulevaisuuttamme, jos vain haluamme. Kirja onkin oivallinen ajatustenherättäjä ja keskustelunavaaja. Se antaa paljon uusia näkökulmia, miten jokainen voi omalta osaltaan toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Suosittelen lämpimästi!

Mokka ja Neuvonen pyörittävät ajatushautomo Demos Helsinkiä ja ovat monen muun projektin ohella mukana myös Porkkanamafian perustamisessa. Lisää heistä voi lukea Demos Helsingin verkkosivuilta.