Olimme kuluttajia

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat tosiasioita, jota ei voi enää kieltää. Kulutuskulttuurin täytyy muuttua – tavalla tai toisella. Roope Mokan ja Aleksi Neuvosen luotsaama ryhmä on pohtinut skenaarioita, miltä maailmamme näyttää 15 vuoden kuluttua. Näistä pohdinnoista syntyi kirja Olimme kuluttajia.

Kirjassa valotetaan maanläheisin esimerkein tulevaisuudenkuvia, mitä vuonna 2023 teemme, miten liikumme, mitä harrastamme ja miten kulutamme. Jokaisessa skenaariossa toistuu tietyt teemat, päällimmäisenä energia- ja resurssikilpailu. Tosiasia on, että luonnonvarat ehtyvät ja energia tulee kallistumaan. Toinen asia on, miten me siihen suhtaudumme ja ennen kaikkea, mitä me tulemme tekemään sen eteen.

Vain säädökset ja lait eivät yksin riitä tekemään tarvittavan suurta muutosta, vaan tarvitaan perustavanlaatuinen ajattelutavan muutos. Niin kuluttajien ja poliitikkojen, valtioiden ja yritysten, kuin länsi- ja kehitysmaidenkin pitäisi herätä tähän uudenlaiseen ajattelutapaan. Tämä ei tapahdu hetkessä.

Kirjassa pohditaan, miten tämä muutos saadaan aikaan? Korostuuko yksilö vai toimimmeko yhteisöllisesti? Säännelläänkö kulutusta ylhäältäpäin vai valvommeko toinen toisiemme kulutusta?

Yksi hyvä huomio kirjassa on se, että on turha keskustella siitä, kenen vastuulla muutos on: kuluttajan vai päättäjän. Vastuu on molemmilla. Ei yksin kuluttajan valinnoilla muuteta maailmaa, mutteivät pelkät laitkaan kykene siihen. Poliitikot seuraavat kuluttajan valintoja. Kun tarpeeksi suuri joukko kuluttajia toimii tietyllä tavalla, uskaltaa poliitikko säätää lain, jolla saadaan loputkin toimimaan halutulla tavalla.

Eikä sovi unohtaa yrityksiä, joilla on tänä päivänä poliitikkojakin suurempi valta käsissään. Yksilöllä on erityisen tärkeä rooli nimenomaan yritysyhteisöissä. Mitä jos ihmiset eivät kävisi töissä vain töiden tekemisen takia, vaan töitä tekemällä he voisivat vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaamme?

Me pystymme aktiivisesti muuttamaan tulevaisuuttamme, jos vain haluamme. Kirja onkin oivallinen ajatustenherättäjä ja keskustelunavaaja. Se antaa paljon uusia näkökulmia, miten jokainen voi omalta osaltaan toimia kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Suosittelen lämpimästi!

Mokka ja Neuvonen pyörittävät ajatushautomo Demos Helsinkiä ja ovat monen muun projektin ohella mukana myös Porkkanamafian perustamisessa. Lisää heistä voi lukea Demos Helsingin verkkosivuilta.

Jaa:

2 thoughts on “Olimme kuluttajia

 1. http://koti.phnet.fi/petripaavola/maapallonpelastusoperaatio.html

  Tiedemiesten ja asiantuntijoiden lausuntoja

  Ilmastonmuutos luultua pahempi

  Tutkimukset osoittavat ilmastonmuutoksen olevan huonommalla tolalla kuin mitä ennusteet ovat sanoneet. Lämpötilat ovat nousussa ja jääpeite sulaa nopeammin kuin on ennustettu. Australian kohdalla ilmastonmuutos on hälyttävää. Seurauksena tulee olemaan lisääntyvää kuivuutta sekä suurpalot lisääntyvät. Jäätiköiden nopea sulaminen kohottaa myös merenpinnan korkeutta. Ympäristötutkijoiden mielestä Australian hallituksen täytyy ottaa vastuuta ympäristöstä. Saastuttavaa energiaa ei tule käyttää. On pyrittävä käyttämään puhtaampia energianlähteitä ja uutta puhtaampaa teknologiaa. Marraskuu 15 2007 abc.net.au/news

  Ilmastonmuutoksen monimuotoisuus vaikeuttaa tarkkoja ennustuksia

  Washington, Lokakuu. 25 (Xinhua) Torstaina julkaistiin uusi tutkimus U.S. tieteen aikakauslehdessä, joka osoittaa etteivät ilmastotutkijat kykene määrittelemään arvioita ilmastonmutoksen tulevia vaikutuksia. Washingtonin yliopiston tiedemiesten mukaan on epävarmaa kuinka paljon llmasto tulee lämpenemään. Siksi tulisi rohkaista poliittisia päättäjiä tekemään ratkaisuja sensijaan että odotetaan parempia tutkimustuloksia.

  Tiedemiesten mukaan epävarmuus ilmastonmuutoksen kehittymisessä on todella korkea, koska ilmastomme mekanismi itsessään on herkkä ja riippuu monista tekijöistä, kuten kasvihuonekaasuista sekä atmosfääristen hiukkasten korkeammasta tiivistymisestä, jotka heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen. Tiedemiehet huomasivat että odotettua enemmän olosuhteet tulevat aiheuttamaan ilmaston lämpenemistä, mutta suurempi epävarmuus on olemassa siitä että kuinka paljon ilmastomme tulee lämpenemään. Tiedemiehet keksivät ja testasivat teoriaa, jonka uskotaan auttavan ilmastotutkijoita ymmärtämään todennäköisiä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastomme muuttumista. Lokakuu 26, 2007 news.xinhuanet.com

  Lajien sukupuutto

  Ilmastonmuutoksen aiheuttama nouseva lämpötila tuhoaisi jopa yli puolet maapallon eläinlajeista.Tutkijat ovat päätyneet tutkimuksissaan edellä olevaan lausuntoon. Ilmastonmuutoksen (kasvihuonepäästöjen) arvioidaan nostavan maapallon lämpötilaa 1,8 C asteesta aina 4 C asteeseen saakka vuosisadan loppuun mennessä. Maapallon kohonnut lämpötila tulee hävittämään sukupuuttoon monia eläinlajeja. Lokakuu 25, 2007 planetark.org

  MetOffice Hadley Keskuksen (Englanti) tiedemiehet ovat vahvistaneet sen mitä moni on epäillyt. Jatkuva viivyttely kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi tulee olemaan vaarallista, sillä sen takia ilmaston lämpötilan arvioidaan nousevan parilla asteella yli arvioiden.

  Globaalisen lämpenemisen odotetaan johtavan “ydinsodan” kaltaiseen tilaan. Maailma on vuosikymmeniä jäljessä niistä toimenpiteistä jotka olisivat johtaneet päästöjen vähentämiseen. Silti on yhä maailmassa johtajia, jotka vielä jossittelevat. Saksa tiedottaa, että vie aikaa saavuttaa Kioton sopimuksen tavoitteet. Australian pääministeri haluaa mieluummin “pyrkiä päämäärään” kuin sitoutua vähentämään päästöjä. Kansainvälinen politiikka ontuu eteenpäin sillä aikaa kun globaali lämpeneminen tiukentaa otettaan maasta, ekologiasta, eläimistöstä ja ihmiskunnasta. Päästöjen vähentämiseen on kiiruhdettava jos aiomme saada säilytetyksi kelvolliset elinolosuhteet maapallolla. Syyskuu 10 2007 http://www.climateark.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.