Seuraavassa referenssejä tekemistäni asiakasprojekteista.

Uhana

Kevät 2020 // Autoin Uhanan tiimiä kartoittamaan heidän vuonna 2019 tekemän vastuullisuustyön, minkä pohjalta he kokosivat ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa. Raportin ansiosta Uhana ylsi Eettisen kaupan puolesta ry:n Rank a brand -vastuullisuusvertailussa B-kategoriaan 21 pisteellä.

”Konsultointi oli korvaamaton apu omassa vastuullisuustyössämme. Lyhyessä ajassa saimme välineitä kuinka paremmin hahmottaa ja käsitellä suurta kokonaisuutta. Asiantunteva palaute oli kannustavaa ja motivoivaa. Proseessin seuraaminen yhdessä auttoi pitämään kurssin oikeana myös jatkossa.”

Pipsa Kämäräinen
Suunnittelija / Uhana Design Oy

Nosh

Kevät 2020 // Pidin Noshin suunnittelu- ja tuotetiimille koulutuksen vastuullisuudesta suunnittelun ja tuotekehityksen näkökulmasta.

”Vastuullisuuden osa-alueet vaatteen koko elinkaaren ajalta oli avattu hyvin ja koulutus eteni loogisesti. Konkreettisten, suoraan yrityksemme toimintaan liittyvien esimerkkien kautta syvennyttiin vastuullisuuteen. Anniinan esitys sisälsi inspiroivia esimerkkejä ja vastuullisuutta oli avattu laajasti. Koulutus sisälsi sopivasti teoriaa ja käytäntöä, sekä herätti paljon keskustelua. Anniinan perehtyneisyys vastuullisuuteen teki koulutuksesta luontevan ja asiantuntevan.”

Laura Petris-Forsell
Brändijohtaja / Nosh Company Oy

Voglia

Kevät 2020 // Autoin Voglian tiimiä kartoittamaan heidän jo tekemän vastuullisuustyön ja sparrasin vastuullisuustyön kehittämisessä. Projektin lopputuloksena syntyi uudistetut vastuullisuus-sivut ja vastuullisuusohjelma. Koko henkilökunta sitoutettiin vastuullisuustyöhön vetämäni koulutuksen kautta.

”Valitsimme Anniinan Voglian vastuullisuuskouluttajaksi, koska hänen näytöt alan pioneerina toivat perspektiiviä asiaan. Anniinan intohimona on oikeasti muuttaa vaateteollisuutta systeemitasolla kohti aitoa vastuullisuutta. Anniina haastoi meitä koulutuksen aikana kokemuksensa ja osaamisensa kautta kaikilla yritysvastuun osa-alueilla. Hän johti keskustelua ja kyseenalaisti viestintäämme. Näistä keskusteluista me työstimme oman vastuullisuussisällön ja -strategian.

Koko henkilöstömme sitoutui vastuullisuuden kehittämiseen jatkossa. Voglialla on vastuullisuustyö ollut mukana eri muodoissa yrityksen toiminnan alusta asti. Tämä projekti yhdisti arvokkaan osaamisemme. Vastuullisuutta johdetaan jatkossa strategisesti ja johtamisen tukena toimii vastuullisuusohjelma. Se sisältää työkalumme kohti alan muutosta.”

Kristiina Virtanen
HR ja laatujohtaja / Voglia Oy

Makia

Kevät 2019 // Pidin Makian koko henkilöstölle koulutuksen vastuullisesta vaateteollisuudesta räätälöitynä yrityksen tarpeisiin.

”Anniina koulutti meidän koko henkilöstön Vastuullisen vaatteen saloihin. Hänen esityksenä oli ammattimainen, vakuuttava ja sisälsi paljon yhtymäkohtia meidän yrityksen prosesseista ja antoi paljon hyviä vinkkejä eri toimintatavoista ja vastuullisuustyön osa-alueista sekä haastoi meitä viestimään aktiivisemmin! Anniinan tausta muotiteollisuudesta, yrittäjyydestä sekä vastuullisuudesta antaa hänelle erinomaiset lähtökohdat ymmärtää erinomaisesti tämän toimialan tulevaisuuden haasteet ja miten niistä voi selvitä. Vahva suositus!”

Mika Martikainen
COO / Makia Clothing Oy
Jaa: