Tekstiilit kiertoon: mpankki.fi

Tänään julkistettiin uusi Mahdoton-yhteisö, jonka päämääränä on pienentää jätteeksi joutuvan materiaalin määrää.

mahdotonfi

“Ideoiden jakamisen, jalostamisen sekä vuoropuhelun kautta ylijäämämateriaaleille löydetään uusia ja yllättäviä käyttötarkoituksia. Tässä yhteisössä jokainen on tasaveroinen uuden materiaalitehokkaan maailman löytöretkeilijä ja uudisrakentaja.

Suomessa syntyy jätettä vuosittain noin 96 miljoonaa tonnia eli 96 miljardia kiloa! Tästä määrästä kotitalouksien jätteet (3 milj. tn) ovat vain n. 3%. Loput jätteistä (97%) syntyvät eri tyyppisten teollisten toimintojen seurauksena. Mahdoton-yhteisön tavoitteena on vaikuttaa juuri tämän osuuden pienemiseen. Jokainen kilo, joka ei päädy enää jätteeksi, säästää tulevien sukupolvien resurssivarantoja.”

mpankki

Mahdoton-yhteisö on tehnyt jo erittäin hyvän konkreettisen askeleen materiaalien kierrätykseen isommassa mittakaavassa luomalla Materiaalipankin, jonka kautta yritykset voivat myydä, ostaa ja etsiä ylijäämämateriaaleja. Myytävät ja ostettavat materiaalit voivat olla lähes mitä vaan, mutta palvelusta löytyy jo myös tekstiilejä: mm. Globe Hopen vintage-kangasta, Vuorelman tekstiilejä ja myös omalta yritykseltäni tarpeettomaksi jääneitä kankaita.

Materiaalipankin löydät osoitteesta: www.mpankki.fi