Uusi Reilun kaupan merkintä mahdollistaa viherpesun

Reilun kaupan merkki ei ole enää vain Reilun kaupan merkki. Lähitulevaisuudessa kauppoihin tulee tekstiilejä ja vaatteita, joissa voi olla kolmea erilaista Reilun kaupan merkkiä: tuttuja Reilun kaupan puuvilla -sertifiointimerkittyjä tuotteita, mutta myös Reilun kaupan puuvillan raaka-ainesertifiointiohjelma-merkinnällä tai Reilun kaupan tekstiilituotantomerkillä varustettuja tuotteita.

Reilun kaupan merkit

Näille kaikille kolmelle merkille on syynsä (ja siitä alempana lisää), mutta kuluttajien elämää tämä ei tee helpommaksi. Nopealla vilkaisulla kaikki nämä merkinnät tuotteen riippulapussa saattavat näyttää samalta, mutta todellisuus on muuta. Tämä teksti, joka pyrkii avaamaan käsitteitä ja ongelmakohtia, on jokseenkin pitkä ja monimutkainen – mutta sitä ovat uudet merkinnätkin.

Reilun kaupan puuvillan myynti sakkaa

Reilun kauppa on jo vuodesta 2004 saakka parantanut konkreettisesti puuvillan viljelijöiden asemaa. Tämä on erinomainen asia.

Mutta. Tilanne tällä hetkellä ei ole ruusuinen. Reilussa kaupassa on mukana 66 000 puuvillan pienviljelijää, mutta he saavat tällä hetkellä myytyä vain noin 40 prosenttia tuottamastaan puuvillasta Reilun kaupan markkinoille (lähde). Eli toisinsanoen heidän viljelyksistään 60% menee “tavallisille” markkinoille, jolloin ei ole takeita siitä, että viljelijät saisivat reilun korvauksen työstään.

Näkisin, että yksinkertainen syy sille, miksi vain 40% menee Reilun kaupan markkinoille, on siinä, että Reilun kaupan säännöt ovat tiukat. Reilun kaupan puuvilla -sertitifoinnissa pitää valmis tuote olla valmistettu 100-prosenttisesti Reilun kaupan puuvillasta (ja tuotteessa vähintään 50% puuvillaa), joka täytyy olla täysin jäljiteltävissä. Monikaan iso vaateyritys ei ole valmis jäljittämään koko tuotantoketjuaan.

Uusi raaka-ainesertifiointiohjelma ja viherpesun mahdollisuus

Reilu kauppa on kehittänyt tähän ongelmaan ratkaisuksi raaka-ainesertifiointiohjelman. No kuulostaapa hyvältä! Ja onhan se, koska tätä kautta Reilu kauppa saa myytyä suuremmalle joukolle yrityksiä Reilun kaupan puuvillaa, jolloin myös suurempi osuus Reilun kaupan viljelijöiden puuvillasta saadaan myytyä takuuhintaan. Eli ehdottomasti hyvä asia viljelijöille.

Reilu kauppa kirjoittaa kauniisti tiedotteessaan, että uusi Reilun kaupan raaka-ainesertifiointiohjelma luotiin, jotta “Reilun kaupan puuvillan hankinta vastaisi yhä useamman yrityksen strategisiin tavoitteisiin”. Eli jos tämän korulauseen avaa karummalle kielelle, vaikuttaisi siltä, että Reilu kauppa “joutui” tekemään uuden kevyemmän sertifioinnin, jotta isotkin yritykset lähtisivät mukaan, sillä ilmeisesti todella harva yritys on valmis noudattamaan perinteisen Reilun kaupan puuvilla -sertifioinnin kriteerejä. Ja miksipä ei yritykset tähän lähtisi – nyt ne pääsevät pienemmällä kynnyksellä käyttämään Reilun kaupan logoa. Harva kuluttaja varmaan huomaa eroa, että onko tuotteessa logo liittyen raaka-ainesertifiointiohjelmaan vai onko kyseessä Reilun kaupan puuvilla -sertifiointimerkki.

Uuteen Reilun kaupan raaka-ainesertifointiohjelmaan on lähtenyt myös suomalainen Torstai, joka on osa Luhta Sportwear Companya. Tämä on yrityksestä hyvä pelinavaus ja yksi askel parempaan, ja toivottavasti tämä johtaa tulevaisuudessa vielä suurempiin vastuullisuustekoihin koko yrityksessä. Ongelmalliseksi tämän tekee asiasta viestiminen. Asiasta voi saada helposti väärän kuvan, sillä eroja Reilun kaupan merkkien välillä on hankala ymmärtää. Seuraavassa tästä esimerkki.

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi  Reilun kaupan ja Torstain yhteistyöstä otsikoinnilla “Ensimmäisenä maailmassa: Luhdan Torstai-merkki alkaa käyttää reilun kaupan puuvillaa.”

Torstai ei ole missään nimessä ensimmäinen merkki maailmassa, joka alkaa käyttää Reilun kaupan puuvillaa. Jo vuosia ja vuosia monilla sporttivaatemerkeillä on ollut mallistossaan Reilun kaupan puuvilla –sertifioituja tuotteita – eli vaatteita, jotka ovat tehty 100% Reilun kaupan puuvillasta. Yksi tällainen sporttimerkki on esimerkiksi Patagonia.

Mutta on totta, että Torstai on maailman ensimmäinen urheiluvaatemerkki, joka on mukana Reilun kaupan raaka-ainesertifioinnissa – eli Torstai kyllä käyttää Reilun kaupan puuvillaa, mutta eri kriteerein kuin Reilun kaupan puuvillan käyttö vaatteessa on totuttu ymmärtämään. Torstai on mukana uudessa ohjelmassa, jonka kautta Luhta Sportswear company “on sitoutunut kasvattamaan Reilun kaupan puuvillan hankintoja vähintään sadalla prosentilla seuraavan viiden vuoden aikana”. Sadalla prosentilla kasvu siis tarkoittaa määrän tuplaamista. Mutta sitä ei kerrota, kuinka suuri määrä on alunperin, joten ei tiedetä, puhutaanko merkittävistä summista vai vain pienestä osuudesta.

Tämä Etelä-Suomen Sanomien otsikointi ei toki ole Luhta Sportswear Companyn vastuulla, vaan toimittaja on otsikossa oikonut kulmia tai ehkäpä merkintöjen ero ei ole auennut toimittajallekaan.

Kaiken kaikkiaan raaka-ainesertifiointiohjelma antaa laajemmat mahdollisuudet käyttää Reilua kauppaa yrityksen viestinnässä löyhemmillä kriteereillä. Reilu kauppa antaa yritykselle vain ohjenuorat siitä, miten asiasta saa ja tulee viestiä, mutta tiedon oikeellisuus jää yrityksen vastuulle.

Ongelmat raaka-ainesertifointiohjelmassa

Suurin ongelma tässä on avoimuuden puute. Uusi raaka-ainesertifiointiohjelma ei velvoita yrityksiä kertomaan määriä, kuinka paljon Reilun kaupan puuvillaa on hankittu, tai edes kokoluokkaa, kuinka paljon tämä määrä on suhteellisesti koko yrityksen käyttämästä puuvillasta. Torstai-merkin Tomi Svensson ei ollut valmis näitä asioita heidän toiminnastaan kertomaan – eikä hän ole veloitettu kertomaankaan, sillä ne ovat sopimussalaisuuksia. Tässä herääkin kysymys, miksi Reilu kauppa on laatinut tällaiset säännöt, jotka mahdollistavat avoimuuden puutteen?

Yritys ei ole myöskään velvoitettu avaamaan tuotantoketjuaan tai jäljittämään Reilun kaupan puuvillan matkaa kuin vain kehräämöön saakka. Raaka-ainesertifioitua Reilun kaupan puuvillaa voidaan sekoittaa tavalliseen puuvillaan, toisin kuin Reilun kaupan puuvilla -sertifioituja tuotteita.

Reilun kaupan puuvilla -sertifiointi takaa, että kyseiseen tuotteeseen käytetty puuvilla on 100% Reilun kaupan puuvillaa. Raaka-ainesertifiointi takaa, että kyseisen tuotteen valmistanut yritys on ostanut Reilun kaupan puuvillaa tietyn määrän, mutta tätä Reilun kaupan puuvillaa ei ole välttämättä käytetty tässä kyseisessä tuotteessa, jonka riippulapussa merkintä raaka-ainesertifointiohjelmasta.

Kunnianhimoinen Reilun kaupan tekstiilituotantomerkki

Vähemmälle uutisoinnille Suomessa on jäänyt se, että Reilu kauppa on lanseerannut samoihin aikoihin raaka-ainesertifiointiohjelman kanssa myös kunnianhimoisemman tavoitteen, nimittäin tuoda markkinoille tuotteita, joiden koko tuotantoketju noudattaa Reilun kaupan kriteerejä. Nythän Reilun kaupan merkki on tekstiileissä tarkoittanut vain puuvillan viljelyn osuutta – ei koko tuotantoa.

Tämä merkki on englanniksi “Fairtrade Textile Production Mark” ja vapaasti suomennettuna “Reilun kaupan tekstiilituotantomerkki”. Kesällä 2016 julkaistiin kolme ensimmäistä yritystä (3Freunde, Shirt for Life ja Melawear), jotka lähtevät pilotoimaan tämän merkin käyttöä. Näin ollen ensimmäiset tätä merkkiä kantavat tuotteet tulevat markkinoille lähivuosina. Koskakohan nähdään ensimmäinen suomalainen yritys tässä mukana?

Reilun kaupan tulevaisuus?

Näissä uusissa Reilun kaupan avauksissa on sekä hyvää että huonoa. On hienoa, että saadaan sertifiointi, joka kattaa koko tuotantoprosessin, eikä vain puuvillan viljelyä. Mutta huolestuttavaa on se, että Reilu kauppa on lanseerannut raaka-ainesertifointiohjelman, joka voi pahimmassa tapauksessa vesittää uskottavuuden koko Reilun kaupan kattobrändiltä.

Arvostan todella paljon sitä työtä, mitä Reilu kauppa on tehnyt eettisyyden puolesta ja ymmärrän täysin, että pitää löytää keinoja, jotta myyntimääriä saadaan kasvatettua. Mutta jos tämä tapahtuu sillä kustannuksella, että menetetään avoimuus ja mahdollistetaan viherpesu, ollaan heikoilla jäillä.

Mikä merkki on mikä?

Seuraavassa avattuna Reilun kaupan eri merkkien eroja. Asiaa hankaloittaa vielä se, että vakiintuneita suomenkielisiä nimiä ei vielä ole näille uusille merkeille, joten laitan alle myös merkkien alkuperäiset, englanninkieliset nimet.

Reilu kauppa
REILU KAUPPA
Englanniksi: Fair trade

Yleinen logomerkki Reilulle kaupalle. Reilussa kaupassa viljelijöille maksetaan vähintään takuuhinta, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyhdistyksiin. Takuuhinnan lisäksi maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu koko yhteisön hyväksi tehtäviin hankkeisiin. Viljelyssä huomioidaan myös ympäristö – viljely on ympäristön kannalta kestävää ja luonnon monimuotoisuutta vaalitaan.

REILUN KAUPAN TUOTESERTIFIOINTIMERKKI
REILUN KAUPAN PUUVILLA -SERTIFIOINTIMERKKI
Englanniksi: The Fairtrade Mark

Tämä merkki takaa sen, että valmiissa tuotteessa on käytetty 100-prosenttisesti Reilun kaupan puuvillaa (ja tuotteessa itsessään on vähintään 50% puuvillaa). Tuotteessa käytetty puuvilla täytyy olla täysin jäljitettävissä. Tämä on se tutumpi ja kauemmin käytössä ollut sertifiointi, joka kattaa puuvillan viljelyn, ei koko tuotantoprosessia.

REILUN KAUPAN RAAKA-AINESERTIFIOINTIMERKKI
REILUN KAUPAN PUUVILLAN RAAKA-AINESERTIFIOINTIOHJELMA
Englanniksi: The Fairtrade Cotton Program

Tämä merkki tarkoittaa, että yritys on mukana Reilun kaupan raaka-ainesertifiointiohjelmassa. Yritys ja Reilu kauppa ovat tehneet sopimuksen siitä, kuinka paljon yritys ostaa Reilun kaupan puuvillaa ja kuinka paljon yritys on sitoutunut nostamaan hankintoja viisivuotisen sopimuskauden aikana. Raaka-ainesertifiointiohjelmassa ei ole sovittuja minimimääriä, kuinka paljon yrityksen tulee ostaa Reilun kaupan puuvillaa, vaan määrä sovitaan tapauskohtaisesti. Ohjelma ei myöskään velvoita yritystä kertomaan määriä.

Jos tuotteen riippulapussa on tämä merkki, se takaa, että yritys on hankkinut Reilun kaupan puuvillaa saman verran kuin vaatteen tuotemerkki käyttää puuvillaa mallistossaan. Tämän puuvillan yritys voi käyttää kyseisen tuotemerkin tuotteisiin tai mihin tahansa muuhun yrityksen tuotteeseen. Reilun kaupan puuvillaa voidaan sekoittaa tavanomaiseen puuvillaan tai muihin kuituihin. Raaka-aine ei tarvitse olla jäljitettävissä lopullisessa tuotteessa. Näin ollen kyseisessä tuotteessa, jossa on tämä merkki, ei välttämättä ole itsessään Reilun kaupan puuvillaa.

REILUN KAUPAN TEKSTIILITUOTANTOMERKKI
REILUN KAUPAN TEKSTIILITUOTANTOMERKKI 
Englanniksi: Fairtrade Textile Production Mark

Reilun kaupan tekstiilituotantomerkki takaa, että tuotteen koko tuotantoketju noudattaa Reilun kaupan kriteerejä. Erona Reilun kaupan merkkiin tässä on se, että tämä uusi merkki ei käsitä pelkästään puuvillan tuotantoa, vaan koko ketjun viljelystä valmiiseen tuotteeseen saakka. Myös muista kuiduista kuin Reilun kaupan puuvillasta valmistetut tuotteet voivat saada tämän merkin.


Lähteet / Reilun kaupan merkit: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /

Artikkelia varten on käyty keskustelua Reilun kaupan Riikka Karppisen ja Torstai-merkin Tomi Svenssonin kanssa.

/// Päivitys 8.3.2021: Tieto merkeistä on vanhentunut. Katso uudet merkinnät Reilun kaupan sivuilta: www.reilukauppa.fi/meista/mika-on-reilu-kauppa/merkit/