Kenen vastuulla?

Paras aika vuodesta -blogin Stella kirjoitti mielenkiintoisen postauksen Kuluttajan vastuulla. Hän peräänkuuluttaa vaatevalmistajien vastuuta ja tuotantoketjun läpinäkyvyyttä. Stella kiteyttää hyvin sen, miten turhauttavaa kuluttajalle voi olla ympäristöystävällisemmän ja eettisimmän vaatteen löytäminen. Se ei saisikaan olla näin vaikeaa – ei missään nimessä.

Niin vaateyritykset, kuluttajat kuin päättävät elimetkin ovat kaikki vastuussa siitä, että vaateteollisuudesta saadaan vastuullisempi. Vaateyritysten tulee aidosti toimia läpinäkyvästi ja pyrkiä ekologisempaan ja eettisempään tuotantoon. Jos ja kun yritykset eivät tee tätä omasta vapaasta tahdostaan, pitää ylempien tahojen säädellä yritysten toimintaa. Muuten tarvittavaa muutosta ei valitettavasti tapahdu. Eikä riitä, että jokainen valtio säätää omat lakinsa, vaan tulisi tehdä globaaleja säädöksiä niin ekologisuuteen kuin eettisyyteenkin liittyen.

Tässä tärkeässä osassa ovat ekologiset ja eettiset sertifioinnit. Ja kuten Stella postauksessaan kirjoittaa, pitäisi jokaisesta vaatteesta löytyä “yleismaailmallinen eettis-ekologinen laatukerroin, johon voi luottaa”.  Tällaista globaalia, kaiken kattavaa merkkiä ei valitettavasti vielä ole, johtuen pitkälti siitä seikasta, että vaatteen tuotanto on yksi monimutkaisimmista tuotantoprosesseista. Tällä hetkellä on tyytyminen erikseen ekologisuudesta ja erikseen eettisyydestä kertoviin sertifikaatteihin.

Yritysten ja päättävien tahojen lisäksi myös kuluttajalla on vastuunsa. Omilla ostopäätöksillään – tai ostamatta jättämisellä – jokainen voi vaikuttaa.

Paras aika vuodesta -blogin postaus on herättänyt paljon keskustelua – hyvä niin. Kommenteissa on käyty keskustelua esimerkiksi siitä,  mistä tietoa voi saada ja mihin tietoon voi luottaa. Minä haluan tämän Vihreät Vaatteet -blogin kautta tarjota mahdollisimman täsmällistä ja totuudenmukaista tietoa. Vaikka minulla on omat kaupalliset intressini Vihreät Vaatteet -verkkokaupan pitäjänä,  se ei millään tavalla vaikuta kirjoitusteni luotettavuuteen. Haluan kertoa mahdollisimman tasapuolisesti ja vääristelemättä kaikesta mahdollisesta ekologisten ja eettisten vaatteiden saralla.

Nyt haluankin kysyä teiltä rakkaat lukijat: Mitä tietoa kaipaisitte enemmän tämän blogin kautta? Mikä helpottaisi valintojen tekemistä? Sana on vapaa!