Mikä ihmeen kiertotalous?

Kiertotalous ei ole vain vaatteiden kierrätystä, vaan vaatteen koko elinkaaren uusiksi miettimistä, missä meillä kaikilla on aktiivinen rooli.

Nykyinen vaatteen elinkaari on lineaarinen ketju, joka kulkee kehdosta hautaan: teemme uusista luonnonvaroista materiaalia, suunnittelemme niistä vaatteen, valmistamme sen, myymme, käytämme ja heitämme pois. Tämä systeemi on muodostunut sille oletukselle, että luonnonvaramme ovat rajattomia. Voimme surutta tuhlata energiaa ja resursseja tuottaaksemme vaatteita, joita emme tarvitse, emmekä välttämättä edes ikinä käytä.

Tämä olettamus luonnonvarojen rajattomuudesta on kuitenkin väärä: kulutamme luonnonvarojamme ja käytämme fossiilisia polttoaineita reilusti yli maapallon kantokyvyn. Me suomalaiset kulutamme vain reilussa kolmessa kuukaudessa ne luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi (lähde).

Vaatteen lineaarinen elinkaari pitäisikin saada kurottua umpeen: enää se ei voi kulkea kehdosta hautaan, vaan sen pitäisi kiertää kehdosta kehtoon. Tässä kiertotalouden mukaisessa toimintamallissa pyritään siihen, että vaatteisiin ja niiden materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Vaatteilla tulee olla mahdollisimman korkea käyttöaste, pitkä elinikä ja mitään materiaalia ei hukata edes silloin, kun vaatetta ei voi enää käyttää, vaan jätevirrat hyödynnetään uuden tuotteen raaka-aineena.

Usein kiertotaloudesta puhuttaessa keskitytään vain kierrätykseen – eli miten saadaan jo olemassa oleva materiaali hyödynnettyä uudelleen uusien tuotteiden raaka-aineena. Tämä on toki tärkeä osa kiertotaloutta, mutta saavuttaaksemme aidosti vastuullisen kiertotalouden mukaisen tavan tuottaa vaatteita, emme voi keskittyä vain jätevirtoihin, vaan meidän tulee miettiä uusiksi koko tuotteen elinkaari.

Kiertotalouden tuleekin kattaa koko ketju: raaka-aineen tuotanto, tuotesuunnittelu, tuotanto, käyttö ja kierrätys. Nämä kaikki elinkaaren eri osat kulkevat käsi kädessä – ei toista ilman toista. Jos tehostamme vain kierrätystä, emme pureudu ongelman ytimeen: miksi meillä ylipäätään on niin paljon tekstiilijätettä, jota pitää kierrättää?

Jo suunnitteluvaiheessa pitääkin ajatella tuotesuunnittelun lisäksi, miten tuote pysyisi käytössä mahdollisimman pitkään ja miten se olisi mahdollisimman helposti kierrätettävissä. Emme voi mieltää vaatesuunnittelua enää pelkkänä tuotesuunnitteluna, jossa piirretään vaate paperille, vaan laajemmin koko tuotteen elinkaaren suunnitteluna. Näin voimme jo suunnitteluvaiheessa ennaltaehkäistä jätteen määrää ja pyrkiä pitämään vaate kierrossa mahdollisimman pitkään.

Myös kuluttajalla on tärkeä rooli kiertotalouden toteutumisessa. Voimme omalla toiminnallamme pidentää vaatteen elinkaarta huoltamalla ja korjaamalla vaatteitamme, sekä ostamalla vain sellaisia tuotteita, joita haluamme vaalia. Lisäksi jo ostotilanteessa voimme pohtia, kestääkö vaate käytössä mahdollisimman pitkään ja voiko sitä kierrättää käytön jälkeen.

Vaatteen elinkaaren loputtomassa kiertävässä syklissä kaikilla osapuolilla on yhtä tärkeä rooli: niin materiaalin tuottajilla, suunnittelijoilla, valmistajilla, myyjillä, käyttäjillä kuin kierrättäjilläkin. Kun ymmärrämme vaatteen elinkaaren eri vaiheet ja sen syy-seuraus-suhteet, voimme paremmin olla osana kiertotalouden ketjua aktiivisina osallistujina, emmekä vain luonnonvaroja tuhlaavina kuluttajina.