Muotikaupan liitto vastustaa vaatteiden alkuperämerkintää

Muotikaupan liitto julkaisi 3.1.2011 tiedotteen, jossa he kertovat vastustavansa EU-parlamentin ehdottamaa tuontivaatteiden alkuperämerkintäpakkoa. Muotikaupan liitto yhdessä monien muiden tahojen (kuten Elinkeinoelämän keskusliitto, BDI – The Voice of German Industry, British Chambers of Commerce, Swiss Textiles jne.) kanssa vaatii, että “Made in”-merkintä pysyy vapaaehtoisena.

Riittämätön “Made in…”

Muotikaupan liitto kokee, että alkuperämaamerkintä rajoittaa vapaata kaupankäyntiä, heikentää kilpailuetua ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi merkinnän sanotaan olevan harhaanjohtava, sillä se kertoo vain yhden valmistusmaan, joita vaatteella saattaa olla useita (jollei kymmeniä). Tässä asiassa olen samaa mieltä: alkuperämaamerkintä on riittämätön kertomaan tarpeeksi vaatteen tuotantoprosessista. Tärkeämpää olisi kertoa kaikista tuotannon vaiheista, ei vain viimeisestä kokoonpanomaasta. Lisää aiheesta aiemmasta kirjoituksestani.

Vapaaehtoista vai pakollista?

Tiedotteesta ei tosin käy ilmi, vastustaako Muotikaupan liitto nimenomaan tuotantoketjun läpinäkyvyyttä vai vain kyseistä ehdotusta ilmoittaa alkuperämaa. Keskustelin aiheesta puhelimitse Muotikaupan liiton toimitusjohtajan Yrjö Gorskin kanssa. Hänen mielestään vaateliikkeillä pitää olla tietoa vaatteen tuotantoketjusta, mutta vaatemerkkejä ei voida lainsäädännön kautta pakottaa sitä kertomaan. Kaiken tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Epäilen syvästi, että vaatemerkit haluavat vapaaehtoisesti prosessistaan kertoa, jos pakko ei ole.

Gorskin mielestä tällaista lakia ei voida säätää, sillä lain noudattamista ei pystytä valvomaan. Ymmärrän täysin, että valvominen on hankalaa, muttei todellakaan mahdotonta. Valvominen aiheuttaa varmasti myös isoja kustannuksia niin valvoville elimille kuin vaateyrityksillekin, mutta tämä on vain hyväksyttävä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaateyritys kertoo jokaisen tuoteensa tuotantoketjun esimerkiksi omilla nettisivuillaan. Tästä esimerkkinä Made-By-organisaation Track&Trace-järjestelmä. Tämän lisäksi ulkopuolisten tahojen tulee valvoa toimintaa, samalla tavalla kuin esimerkiksi luomupuuvillan tuotannon sertifiointitahot tai Reilun kaupan viljelmiä valvovat ulkopuoliset auditoijat.

Tuotantoketjun vapaaehtoisesta avoimuudesta ei ainakaan vielä ole järin hyviä esimerkkejä olemassa. Toki monella yrityksellä on kattavat yrityksen yhteiskuntavastuuraportit, mutta usein tämä jää vain sanahelinäksi. Tuotantoketjun avoimuus olisi todellista konkretiaa.

Kenen etuja valvotaan?

Muotikaupan liitto on kenkä-, vaatetus-, tekstiili-, urheilu-, turkis- ja muiden muodin parissa toimivien jäsentensä edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö. Vaatteiden alkuperämerkinnän vastustaminen on siis Muotikaupan liiton virallinen kanta, mutta välttämättä kaikki liiton jäsenyritykset eivät ole samaa mieltä. Olisikin mukava tietää, löytyykö liiton jäsenistä yhtään eriävää mielipidettä? Eikö kukaan yrityksistä näe kilpailuetuna sitä, että kerrotaan avoimesti tuotantoprosessista, ja että tätä toimintaa todella valvotaan eikä kaikki perustu vain vapaaehtoisuuteen?

Kuluttajan vastuu

Siitä lähtien kun vaatetuotanto on globalisoitunut, on eletty kuin villissä lännessä. Juuri kukaan ei ole vaatinut vaatemerkkejä vastuuseen siitä, miten he vaatteitaan tuottavat.

Muotikaupan liiton toimitusjohtaja Yrjö Gorski peräänkuuluttaakin kuluttajan vastuuta: niin kauan kuin kuluttaja ei vaadi muutosta, yritysten ei tarvitse tehdä mitään. Eli toisin sanoen Gorski myöntää, ettei yksikään vaatemerkki vapaaehtoisesti kerro tuotannostaan, vaan vasta sitten, kun on siihen pakotettu – tällä kertaa kuluttajan toimesta.

Kuluttaja varmasti voikin omilla ostopäätöksillään edesauttaa asiaa, mutta tämän lisäksi tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja, jotta pystytään isossa mittakaavassa muuttamaan vaateteollisuuden tapaa toimia.

Mitä siis tehdä?

Enää ei pitäisi vääntää kättä vain siitä, tulisiko vaatteen yksi valmistusmaa kertoa vai ei. Tärkeämpää olisi saada tietoon koko tuotantoketju. Tee oma osasi liittymällä Facebook-ryhmään: Haluan tietää vaatteideni alkuperän